Klavertje vier vzw vrije basisschool 't Klinkertje

Het voorstel van ons kantoor voorziet in een uitbreiding op het graspleintje aan de linkerzijde van het bestaand schoolgebouw.

Concept & Uitvoering

Het voorstel van ons kantoor voorziet in een uitbreiding op het graspleintje aan de linkerzijde van het bestaand schoolgebouw.

Gezien de ligging van dit perceel op het terrein enerzijds en de aansluiting en verbinding met het bestaand gebouw anderzijds zijn wij van mening dat dit de meest geschikte plaats is om deze nieuwe uitbreiding te voorzien.

Tevens biedt deze uitbreiding naast het opgelegde programma de mogelijkheid om de bestaande leraarskamer uit te breiden gezien deze nu reeds te klein is.

Verder is op het gelijkvloers één leslokaal voorzien en een ruimte voor sanitair. De bestaande inkom wordt via de leraarskamer doorgetrokken tot in de nieuwbouw. Zodoende ontstaat er een nieuwe ontsluiting naar de zij-inkom van de school en kan deze tevens fungeren als vluchtweg bij een eventuele evacuatie.

Op de verdieping is een bergruimte voorzien waarin o.a. de techniektafel kan worden ondergebracht. Ook hier is de mogelijkheid voorzien om het aangrenzend klaslokaal uit te breiden. Dit biedt de mogelijkheid om zowel het vijfde als het zesde studiejaar op dit niveau onder te brengen en kan door de aanwezige bergruimte de techniektafel door beide studiejaren gebruikt worden. De nieuwe leslokalen zijn volgens hetzelfde concept opgebouwd als de bestaande en zijn allen voorzien voor een bezetting van 22 leerlingen.

Ondanks het feit dat de uitbreiding aansluit tegen het bestaand gebouw zal de documentatieruimte voldoende daglicht blijven behouden door de insprong in het nieuwbouwvolume aan de achterzijde.

Op vlak van terreinbezetting is de impact van de nieuwbouw minimaal waardoor de bestaande terreinuitrusting volledig kan behouden blijven.

ontwerp: 2012
opdrachtgever: Vrije basisschool Het Klinkertje
ligging: Linkhout
1 · 2 · 3 · 4 · 5