Verbouwing S - F

De verbouwing van de bestaande woning zal een opsplitsing inhouden van de woning in 2 woongelegenheden.

Concept & Uitvoering

Vooreerst is er een uitbreiding aan de bestaande woning voorzien waarbij tevens de bijgebouwen die in slechte staat zijn zullen worden vervangen door dit nieuwbouwvolume. Het bestaand woonvolume zal aan de buitenzijde zijn typisch karakter behouden. Door het nieuwbouwvolume een moderne look te geven komt deze enerzijds in contrast te staan met het bestaande woonvolume en tegelijkertijd gaat het nieuwbouwvolume een dialoog aan met het bestaande volume. Zo ontstaat er een architecturaal verhaal tussen het heden en verleden. Bouwfysisch zal het bestaande woonvolume volledig aangepast worden aan de hedendaags woonnormen. Hierbij zal er voldoende aandacht besteed worden aan het isoleren van de bestaande gebouwschil alsook het voorzien van de nodige ventilatievoorzieningen. Het nieuwbouwvolume zal sowieso van een behoorlijk basispakket aan isolatie voorzien worden en tevens zullen alle ruimtes voorzien worden van ventilatievoorzieningen.

ontwerp: 2010
opdrachtgever: S - F
ligging: Riemst
uitvoering: 2012-2014
1 · 2 · 3